Home > Afspraak maken > Afspraak met de huisarts

Afspraak met de huisarts

Wilt u telefonisch een afspraak maken, belt u dan 070- 209 20 41.

De spreekuren beginnen om 8.00 uur, uitsluitend op afspraak. Voor een afspraak staan 10 minuten ingepland. Om voldoende aandacht aan uw klachten te kunnen besteden, verzoeken wij u om per consult 1 klacht te bespreken. Als u aangeeft dat u meer tijd nodig heeft, zal de doktersassistente meer tijd voor u reserveren. Wilt u minimaal 24 uur van te voren bellen als een afspraak niet door kan gaan? Wij zullen anders het consult in rekening brengen.

Online afspraak maken

OP DIT MOMENT KUNT U GEEN ONLINE AFSPRAAK MAKEN IVM CORONAVIRUS

Lees dit bericht

Afspraak maken met DigiD

Ook in Medisch Centrum Landscheiding kunt u via MijnGezondheid.net (MGN) eenvoudig en snel online een afspraak maken met uw huisarts of assistente, wanneer het u het beste uitkomt.

MGN is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Het enige wat u nodig hebt is uw DigiD met SMS.
U kiest de datum en het tijdstip van uw voorkeur en de afspraak staat meteen in de agenda van uw huisarts genoteerd. Wilt u de afspraak verzetten? Ook dat is makkelijk zelf te regelen via MijnGezondheid.net.

Inloggen doet u op: MijnGezondheid.net
 


Triage door de assistente

Wat is triage?

Als u een afspraak wilt maken op het spreekuur van de huisarts, informeert de doktersassistente naar de reden van uw komst. Dit heet triage.

Wat is het doel van triage?

Triage zorgt ervoor dat u de juiste zorg krijgt, op het juiste moment, door de juiste hulpverlener.
Om een aantal redenen is het belangrijk dat er triage wordt verricht:

  • De doktersassistente maakt een inschatting van de snelheid waarmee iemand met zijn/haar klacht
    geholpen moet worden.
  • Het toekennen van de juiste hulp of actie bij de vraag van een cliënt; bijvoorbeeld een
    (spoed)afspraak, een (spoed)visite, een advies of recept.
  • De juiste tijd wordt ingepland, bijvoorbeeld een dubbel consult.
  • De juiste hulpverlener wordt ingeschakeld. In ons gezondheidscentrum zijn meerdere hulpverleners
    werkzaam en iedereen heeft zijn eigen taken.

Speciale training

De doktersassistenten zijn speciaal opgeleid om triage te verrichten en bezitten voldoende medische kennis. Er zijn medische klachten of vragen die de doktersassistente op basis van bepaalde protocollen zelfstandig kan afhandelen met een zelfzorgadvies. Deze adviezen worden altijd nabesproken met uw huisarts.