Home > Fysiotherapie > Vergoeding

Bent u aanvullend verzekerd?

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. De tarieven zijn conform de afspraken met uw zorgverzekeraar. Wij dienen de behandelingen direct in bij uw zorgverzekeraar. U hoeft de behandelingen niet zelf voor te schieten.

Niet chronische fysiotherapie wordt door een aanvullende verzekering bij uw zorgverzekeraar gedeeltelijk of geheel vergoed. Chronische fysiotherapie wordt vanaf de 21e behandeling uit de basisverzekering vergoed een deel wordt door uw zorgverzekeraar vergoed afhankelijk van uw aanvullende verzekering.