Home > Huisartsen > Ouderenzorg

Ouderenzorg

Naarmate u ouder wordt, kan het zijn dat u meer moeite krijgt met de normale dagelijkse bezigheden. Veel mensen vinden het moeilijk om hier hulp voor te vragen. Onze praktijkondersteuner voor Ouderenzorg (POH), Danielle Kruger, brengt de behoefte aan (ouderen)zorg in kaart. Zij signaleert op tijd problemen en zorgt ervoor dat de benodigde zorg adequaat wordt geleverd. Ook zorgt zij voor een goede informatievoorziening.

U krijgt meer persoonlijke aandacht, er zijn duidelijke communicatielijnen en zorg wordt beter afgestemd. Daarnaast betekent de inzet van onze POH dat mantelzorgers hun rol als minder belastend ervaren.

Meer over Danielle Kruger