Home > Huisartsen > Praktijkondersteuning

Praktijkondersteuning

Een praktijkondersteuner is een speciaal daarvoor opgeleide verpleegkundige, die bepaalde taken van de huisarts kan overnemen zoals de begeleiding van chronische aandoeningen als:

  • Hoge bloeddruk
  • Suikerziekte (diabetes mellitus)
  • Longaandoeningen (astma en copd)

Dit gebeurt onder supervisie van de huisarts.

Praktijkondersteuners

De heer W. van Vliet, mevrouw J. Korporaal, mevrouw I. Dofferhoff en mevrouw D. Kruger zijn als praktijkondersteuners werkzaam in MC Landscheiding.