Home > Huisartsen > Veelgestelde vragen

Veelgestelde huisarts vragen

De antwoorden op de vragen die het meest aan de huisarts worden gesteld hebben we voor u op een rijtje gezet. Misschien staat uw vraag er ook bij. Klik op de vraag voor het bijbehorende antwoord.

Hoe kom ik aan een verwijskaart?

Een vereiste van de zorgverzekeraar is dat een verwijskaart wordt uitgeschreven door de huisarts. Uw arts moet daarvoor de indicatie stellen door u op het spreekuur te beoordelen.

Kan ik zomaar van huisarts veranderen?

Allereerst dient u zich bij uw vorige huisarts uit te schrijven, voordat u zich kan inschrijven bij uw nieuwe huisarts. Maar, in principe bent u vrij in het kiezen van een huisarts. In de praktijk zal het echter niet altijd mogelijk zijn. Een huisarts heeft als regel dat hij in een spoedgeval binnen 15 minuten bij u kan zijn. Als u te ver weg woont dan geeft dit problemen. In dunbevolkte gebieden kunt u daarom op 1 huisarts aangewezen zijn. Huisartsen kunnen ook hun praktijk gesloten hebben voor nieuwe patiënten omdat ze vol zijn.

Wilsverklaring

Het is verstandig om op een vroeg moment na te denken over uw wensen met betrekking tot medisch handelen in de laatste levensfase. Nadenken over het levenseinde is confronterend, maar blijkt een gunstig effect te hebben op de zorg in deze belangrijke periode. Het is belangrijk om deze wensen dan ook tijdig vast te leggen. Een van de onderdelen van een wilsverklaring is een niet-reanimatie verklaring.

Voor meer informatie hierover kijk op de website www.thuisarts.nl en zoek onder reanimatie of levenseinde. Een wilsverklaring “beschermt” niet alleen tegen nutteloos en niet zelden leed toevoegend medisch handelen. Misschien nog belangrijker is dat ze werkt als gangmaker van het proces van reflectie op en acceptatie van het naderende levenseinde.

Als handleiding hebben we een voorbeeld van een wilsverklaring opgesteld. Met als doel dat u hierover in gesprek kunt gaan met uw naasten en de huisarts en/of praktijkondersteuner Ouderenzorg.

De wilsverklaring is alleen geldig na een gesprek met de huisarts en opname in uw patientendossier.

Is er bloedafname mogelijk in de praktijk?

Het laboratorium van ziekenhuis Bronovo is dinsdag en vrijdag van 8.00 tot 9.00 uur in het Medisch Centrum Landscheiding aanwezig voor bloedafname.

U kunt zich zonder afspraak maar met laboratoriumformulier van de huisarts of een brief van het Bronovo laten prikken.

Meer informatie

Kan mijn arts een medische verklaring geven?

De KNMG heeft als standpunt dat uw huisarts geen verklaringen afgeeft over een eigen patient, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patient om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeer vergunning of aangepaste woonruimte?

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zonodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en). U kunt hiervoor een keuringsarts benaderen.