Home > Nieuws > opheffen stichting Vrienden van MCL

opheffen stichting Vrienden van MCL

In juli 2016 hebben we de stichting “vrienden van MCL” opgericht. Met het vertrek van een aantal bestuursleden is er besloten de stichting op te heffen.

In het verleden hebben we donaties mogen ontvangen om leuke activiteiten te organiseren voor met name de eenzame, kwetsbare en/of chronisch zieke ouderen.

Onze dank is dan ook groot aan de donateurs die het mogelijk hebben gemaakt dit ook te doen!

Wij beloven u dat de financiën naar kleine lokale initiatieven, gericht op eenzaamheid en ouderenzorg, zullen worden overgeheveld.