Home > Tandarts > Huisregels en meer

Huisregels en meer

Wij verzoek u zich bij binnenkomst te melden aan de balie, zodat wij weten dat u er bent. Dit zorgt ervoor dat u beter op tijd wordt geholpen.

Indien u verhinderd bent, dan moet u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Dit dient u telefonisch te doen. Het afzeggen van uw afspraak per email of inspreken van de voice mail is niet mogelijk! Heeft u niet op tijd afgezegd, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Bij een eerste bezoek brengen wij graag samen met u al uw tandheelkundige wensen en/of eventuele problemen in kaart. Daarbij vragen we ook naar uw gezondheid, eventueel medicijngebruik en allergieën. Dit in verband met mogelijke behandelingen of recepten die we voorschrijven. U dient ook een vragenlijst in te vullen. Dat kunt u van tevoren doen.

Het voorkomen van gaatjes en tandvleesaandoeningen is een van de belangrijkste pijlers van onze groepspraktijk. Daarom is het belangrijk regelmatig uw gebit te laten controleren. Wij zullen u op de hoogte brengen wanneer het weer tijd is voor de controle.

Vanzelfsprekend slaan wij uw gegevens op in onze patiëntenadministratie. Mocht er iets veranderen, zoals een verhuizing, een nieuwe verzekeraar of wijzigingen in uw medische gegevens, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk aan ons door te geven.

In de gezondheidzorg is het gebruikelijk om voor de patiëntenadministratie een privacyreglement te hanteren. Dat houdt onder meer in dat u inzage heeft in uw gegevens en dat wij alleen met uw toestemming gegevens aan derden mogen verstrekken. 

In onze praktijk zijn huisdieren niet toegestaan. Ook verzoeken wij u om uw mobieltje uit te zetten!

Klachten

Het kan gebeuren dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld. Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Lukt dat niet, dan kunt u advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt.

Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), waarbij wij zijn aangesloten. Na het invullen van het klachtenformulier, neemt een klachtenfunctionaris contact met u en de tandarts op om te bemiddelen. Komt er geen oplossing, dan kunt u uw klacht nog laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak.