Home > Tandarts > Rekening

Rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaats gevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid.

Over uw nota

Wij laten de rekening verzorgen door de firma Anders. Zij zijn specialist in het verzenden en innen van facturen voor derden. Het in opdracht verzenden en innen van facturen heet “factoring”. Dit betekent dat u de nota niet van tandartsenpraktijk “Landscheiding” maar van de firma Anders ontvangt.

U dient deze nota te betalen binnen 30 dagen. De betalingsverplichting is niet anders dan wanneer u de nota rechtstreeks van de zorgaanbieder zou ontvangen. In sommige gevallen wordt een nota eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar. In dit geval ontvangt u alleen een (rest)nota voor kosten die niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden. Steeds meer mensen geven de voorkeur aan het ontvangen van de nota’s per e-mail. Wilt u ook uw nota’s per e-mail ontvangen? Zorg er dan a.u.b. voor dat wij uw juiste, meest actuele e-mail adres hebben.

Op de website MijnAndersNota.nl, kunt u inloggen en de status van uw nota’s bekijken, de betalingsvoorwaarden en tevens vindt u nog aanvullende informatie. Heeft u toch nog vragen of vindt u het prettiger om persoonlijk met een van de medewerkers van de firma Anders te spreken, bel dan s.v.p. 085 - 760 62 62.

Verhuizen

Gaat u verhuizen? Geef de adreswijziging dan tijdig door aan uw zorgaanbieder, zorgverzekeraar en aan de firma Anders. Zo voorkomt u onnodige rente- en incassokosten. Naast correcte adresgegevens is het van belang dat u de zorgaanbieder de juiste gegevens verstrekt over uw polisnummer en het BSN (burgerservicenummer).

En verder

Als u het niet eens bent met de rekening neem dan s.v.p. contact met ons op. Ook kunnen we u voorzien van een kopienota. Of u zich zou moeten verzekeren en hoe, kunt u het best met uw tandarts bespreken. Vraag ons gerust om advies.